Όλα για Επένδυση

Οροι χρήσης

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής καλούμενη Πολιτική Απορρήτου) ισχύει για όλες τις πληροφορίες που βρίσκονται στο https://el.wewenetworkafrique.comόνομα τομέα που μπορούν να ληφθούν σχετικά με τον Χρήστη κατά τη χρήση του ιστότοπου, των προγραμμάτων και των προϊόντων.

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ

1.1. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου χρησιμοποιεί τους ακόλουθους όρους:

1.1.1. "Διαχείριση ιστότοπου (εφεξής η διαχείριση)" - εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι για τη διαχείριση του ιστότοπου, ενεργώντας για λογαριασμό του ονόματος του οργανισμού που οργανώνει και (ή) πραγματοποιεί την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και καθορίζει επίσης τους σκοπούς της επεξεργασίας προσωπικά δεδομένα, τη σύνθεση των προσωπικών δεδομένων προς επεξεργασία, ενέργειες (πράξεις) που εκτελούνται με προσωπικά δεδομένα.

1.1.2. "Προσωπικά δεδομένα" - κάθε πληροφορία που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με συγκεκριμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο (αντικείμενο προσωπικών δεδομένων).

1.1.3. "Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων" - οποιαδήποτε ενέργεια (λειτουργία) ή σύνολο ενεργειών (λειτουργιών) που εκτελούνται με ή χωρίς τη χρήση εργαλείων αυτοματισμού με προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, καταγραφής, συστηματοποίησης, συσσώρευσης, αποθήκευσης, διευκρίνισης (ενημέρωση, αλλαγή) , εξαγωγή, χρήση, μεταφορά (διανομή, παροχή, πρόσβαση), αποπροσωποποίηση, αποκλεισμός, διαγραφή, καταστροφή προσωπικών δεδομένων.

1.1.4. Το "απόρρητο των προσωπικών δεδομένων" είναι υποχρεωτική απαίτηση για τον Διαχειριστή ή άλλο πρόσωπο που έχει αποκτήσει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα για να εμποδίσει τη διανομή τους χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων ή άλλους νομικούς λόγους.

1.1.5. "Χρήστης Ιστοσελίδας (εφεξής ο Χρήστης)" είναι ένα άτομο που έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο μέσω Διαδικτύου και χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο.

1.1.6. Ένα "cookie" είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται από έναν διακομιστή ιστού και αποθηκεύεται στον υπολογιστή του χρήστη, το οποίο ο πελάτης ιστού ή το πρόγραμμα περιήγησης Ιστού στέλνει στον διακομιστή ιστού σε ένα αίτημα HTTP κάθε φορά που προσπαθεί να ανοίξει μια σελίδα στον αντίστοιχο ιστότοπο .

1.1.7. Η "διεύθυνση IP" είναι μια μοναδική διεύθυνση δικτύου ενός κόμβου σε ένα δίκτυο υπολογιστών που έχει δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο IP.

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

2.1. Η χρήση του ιστότοπου από τον Χρήστη σημαίνει αποδοχή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και των όρων επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη.

2.2. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου, ο Χρήστης πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

2.3. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει μόνο για τον ιστότοπο https://el.wewenetworkafrique.com. Ο ιστότοπος δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνος για ιστότοπους τρίτων στους οποίους ο Χρήστης μπορεί να ακολουθήσει τους συνδέσμους που είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο.

2.4. Η διαχείριση του ιστότοπου δεν επαληθεύει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από τον χρήστη του ιστότοπου.

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

3.1. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου καθορίζει τις υποχρεώσεις της Διαχείρισης του ιστότοπου να μην αποκαλύπτει και να διασφαλίζει την προστασία του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων που παρέχει ο Χρήστης κατόπιν αιτήματος της Διαχείρισης του ιστότοπου κατά την εγγραφή στον ιστότοπο ή κατά τη διάρκεια άλλων ενεργειών που εκτελούνται στον ιστότοπο.

3.2. Προσωπικά δεδομένα που εξουσιοδοτούνται για επεξεργασία βάσει της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου παρέχονται από τον Χρήστη συμπληρώνοντας την επικοινωνία, την εγγραφή και άλλες φόρμες στον Ιστότοπο.

3.3. Ο ιστότοπος προστατεύει τα Δεδομένα που μεταδίδονται αυτόματα κατά την προβολή ενοτήτων διαφημίσεων και κατά την επίσκεψη σελίδων στις οποίες είναι εγκατεστημένο το στατιστικό σενάριο του συστήματος ("pixel"):

Διεύθυνση IP;

πληροφορίες από cookies·

πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης (ή άλλο πρόγραμμα που έχει πρόσβαση στην προβολή διαφημίσεων)·

χρόνος πρόσβασης;

τη διεύθυνση της σελίδας στην οποία βρίσκεται το μπλοκ διαφημίσεων·

παραπομπή (διεύθυνση της προηγούμενης σελίδας).

3.3.1. Η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία πρόσβασης σε μέρη του ιστότοπου που απαιτούν εξουσιοδότηση.

3.3.2. Ο ιστότοπος συλλέγει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις διευθύνσεις IP των επισκεπτών του. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό και την επίλυση τεχνικών προβλημάτων, για τον έλεγχο της νομιμότητας των οικονομικών πληρωμών.

3.4. Οποιεσδήποτε άλλες προσωπικές πληροφορίες που δεν προσδιορίζονται παραπάνω (ιστορικό αγορών, προγράμματα περιήγησης και λειτουργικά συστήματα που χρησιμοποιούνται κ.λπ.) υπόκεινται σε ασφαλή αποθήκευση και μη διανομή, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους. 5.2. και 5.3. αυτής της Πολιτικής Απορρήτου.

4. ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ

4.1. Τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη Διαχείριση του Ιστότοπου για τους ακόλουθους σκοπούς:

4.1.1. Αναγνώριση του Χρήστη που είναι εγγεγραμμένος στον ιστότοπο για την τοποθέτηση παραγγελίας και (ή) τη σύναψη σύμβασης για την πώληση αγαθών εξ αποστάσεως.

4.1.2. Παροχή στον Χρήστη πρόσβασης στους εξατομικευμένους πόρους της Ιστοσελίδας.

4.1.3. Τη δημιουργία σχολίων με τον Χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ειδοποιήσεων, αιτημάτων σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου, την παροχή υπηρεσιών, την επεξεργασία αιτημάτων και αιτήσεων από τον Χρήστη.

4.1.4. Προσδιορισμός της τοποθεσίας του Χρήστη για την εξασφάλιση της ασφάλειας, την πρόληψη της απάτης.

4.1.5. Επιβεβαίωση της ακρίβειας και της πληρότητας των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από τον Χρήστη.

4.1.6. Δημιουργία λογαριασμού, εάν ο Χρήστης έχει συμφωνήσει να δημιουργήσει λογαριασμό.

4.1.7. Σημειώσεις χρήστη ιστότοπου.

4.1.8. Επεξεργασία και λήψη πληρωμών, επιβεβαίωση φορολογικών ή φορολογικών πλεονεκτημάτων, αμφισβήτηση πληρωμής, καθορισμός του δικαιώματος λήψης πιστωτικού ορίου από τον Χρήστη.

4.1.9. Παροχή στον Χρήστη αποτελεσματικής πελατειακής και τεχνικής υποστήριξης σε περίπτωση προβλημάτων που σχετίζονται με τη χρήση της Ιστοσελίδας.

4.1.10. Παροχή στον Χρήστη με τη συγκατάθεσή του, ενημερώσεις προϊόντων, ειδικές προσφορές, πληροφορίες τιμολόγησης, ενημερωτικά δελτία και άλλες πληροφορίες για λογαριασμό του Ιστότοπου ή για λογαριασμό των συνεργατών του.

4.1.11. Υλοποίηση διαφημιστικών δραστηριοτήτων με τη συγκατάθεση του Χρήστη.

4.1.12. Παροχή πρόσβασης στον Χρήστη σε ιστότοπους ή υπηρεσίες συνεργατών προκειμένου να αποκτήσει προϊόντα, ενημερώσεις και υπηρεσίες.

5. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

5.1. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη πραγματοποιείται χωρίς χρονικό περιορισμό, με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων πληροφοριών προσωπικών δεδομένων με χρήση εργαλείων αυτοματισμού ή χωρίς χρήση τέτοιων εργαλείων.

5.2. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι η Διαχείριση του Ιστότοπου έχει το δικαίωμα να μεταφέρει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, ιδίως σε υπηρεσίες ταχυμεταφοράς, ταχυδρομικούς οργανισμούς, τηλεπικοινωνιακούς φορείς, αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της εκπλήρωσης της παραγγελίας του χρήστη στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης των Αγαθών .

5.3. Τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη μπορούν να μεταβιβαστούν σε εξουσιοδοτημένες κρατικές αρχές μόνο για λόγους και με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος.

5.4. Σε περίπτωση απώλειας ή αποκάλυψης προσωπικών δεδομένων, η Διαχείριση του Ιστότοπου ενημερώνει τον Χρήστη για την απώλεια ή αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων.

5.5. Η διαχείριση του ιστότοπου λαμβάνει τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών του Χρήστη από μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, καταστροφή, τροποποίηση, αποκλεισμό, αντιγραφή, διανομή, καθώς και από άλλες παράνομες ενέργειες τρίτων.

5.6. Η Διαχείριση του Ιστότοπου, μαζί με τον Χρήστη, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή απωλειών ή άλλων αρνητικών συνεπειών που προκαλούνται από την απώλεια ή την αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη.

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

6.1. Ο χρήστης υποχρεούται:

6.1.1. Παρέχετε πληροφορίες σχετικά με προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη χρήση του ιστότοπου.

6.1.2. Ενημερώστε, συμπληρώστε τις παρεχόμενες πληροφορίες σχετικά με προσωπικά δεδομένα σε περίπτωση αλλαγών σε αυτές τις πληροφορίες.

6.2. Η διαχείριση του ιστότοπου υποχρεούται:

6.2.1. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες που λαμβάνετε αποκλειστικά για τους σκοπούς που καθορίζονται στην ενότητα 4 της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

6.2.2. Βεβαιωθείτε ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες τηρούνται μυστικές, δεν αποκαλύπτονται χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του Χρήστη και επίσης να μην πωλούν, ανταλλάσσουν, δημοσιεύουν ή αποκαλύπτουν με άλλους πιθανούς τρόπους τα μεταβιβασθέντα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη, με εξαίρεση τις ρήτρες. 5.2. και 5.3. αυτής της Πολιτικής Απορρήτου.

6.2.3. Λάβετε προφυλάξεις για την προστασία του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη σύμφωνα με τη διαδικασία που χρησιμοποιείται συνήθως για την προστασία αυτού του είδους των πληροφοριών σε υπάρχουσες επιχειρηματικές συναλλαγές.

6.2.4. Αποκλεισμός προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με τον σχετικό Χρήστη από τη στιγμή που ο Χρήστης ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του ή ο εξουσιοδοτημένος φορέας για την προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων για την περίοδο επαλήθευσης έρχεται σε επαφή ή ζητείται, σε περίπτωση αποκάλυψης ψευδών προσωπικών δεδομένων ή παράνομης Ενέργειες.

7. ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

7.1. Η διαχείριση του ιστότοπου, η οποία δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, ευθύνεται για απώλειες που υπέστη ο Χρήστης σε σχέση με την παράνομη χρήση προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το νόμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους. 5.2., 5.3. και 7.2. αυτής της Πολιτικής Απορρήτου.

7.2. Σε περίπτωση απώλειας ή αποκάλυψης Εμπιστευτικών Πληροφοριών, η Διαχείριση του Ιστότοπου δεν ευθύνεται εάν αυτές οι εμπιστευτικές πληροφορίες:

7.2.1. Έγινε δημόσια περιουσία πριν την απώλεια ή την αποκάλυψή της.

7.2.2. Παραλήφθηκε από τρίτο μέρος μέχρι να παραληφθεί από τη Διαχείριση του ιστότοπου.

7.2.3. Αποκαλύφθηκε με τη συγκατάθεση του Χρήστη.

8. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

8.1. Πριν προσφύγετε στο δικαστήριο με αξίωση για διαφορές που προκύπτουν από τη σχέση μεταξύ του Χρήστη του ιστότοπου και της Διαχείρισης του ιστότοπου, είναι υποχρεωτική η υποβολή αξίωσης (γραπτή πρόταση για εκούσια επίλυση της διαφοράς).

8.2. Ο αποδέκτης της αξίωσης, εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αξίωσης, γνωστοποιεί στον αιτούντα εγγράφως τα αποτελέσματα της εξέτασης της αξίωσης.

8.3. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, η διαφορά θα παραπεμφθεί στη δικαστική αρχή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

8.4. Η ισχύουσα νομοθεσία ισχύει για την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και τη σχέση μεταξύ του Χρήστη και της Διαχείρισης του ιστότοπου.

9. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ

9.1. Η διαχείριση του ιστότοπου έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου χωρίς τη συγκατάθεση του Χρήστη.

9.2. Η νέα Πολιτική Απορρήτου τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή της ανάρτησής της στην Ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τη νέα έκδοση της Πολιτικής Απορρήτου.

9.3. Οποιεσδήποτε προτάσεις ή ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα πρέπει να αναφέρονται στην καθορισμένη ενότητα του ιστότοπου.